Journalist Jan Larsen var i seks år korrespondent i Kina for DR. Med bopæl og base i Beijing har han rejst Kina tyndt og beskæftiget sig med de emner, der har betydning for kineserne og os i Danmark.

Siden han i 2011 vendte tilbage til Danmark har han fastholdt fokus på Kina og holder hvert år 30-40 Kina foredrag, kun afbrudt af jævnlige ophold i Kina og Asien. Desuden skriver han om Kina til netmediet POV International, er moderator ved konferencer og debatter og kommenterer udviklingen i Kina i radio og TV.

Foredragene er populære, fordi de er aktuelle, bygger på egne oplevelser og erfaringer, er underholdende og suppleret med billeder og TV-klip. De fleste foredrag har normalt en varighed af to timer - et enkelt er dog unplugged på en lille time - men alle kan tilpasses kundernes ønsker og behov.

Rul ned i teksten og læs mere om indholdet i de forskellige Kina foredrag. Der er også en præsentation af Jan Larsen og nederst direkte adgang til artikler og reportager om Kina, der er offentliggjort i netmediet pov.international.  Nyt foredrag til 2020 sæsonen:

  Kina 2020: mareridt og mirakel

Fra 2020 indfører Kina et system der skal overvåge og kontrollere samtlige 1,4 mia. indbyggere. Det Sociale Kredit System giver borgerne points alt efter deres ”samfunds” opførsel. Med hjælp fra 400 mio. overvågningskameraer, ansigtsgenkendelse og indsigt i hver enkelt kinesers mobil og computeraktivitet, skal pointsystemet bl.a. afgøre om kineserne kan rejse få lov til at rejse med fly, komme frem i boligkøen - eller blive nægtet at tegne en forsikring.

Den magtfulde livstidspræsident og partileder Xi Jinping har ambitioner om at Kina opnår stormagtsstatus i verdensøkonomi, militærmagt og de nye teknologier, der vil præge verden indenfor de næste tyve år. Landets regeringsafhængige kæmpefirmaer udnytter allerede nu statsmidler og lovgivning til at brede sig verden over, godt hjulpet af det ambitiøse og kontroversielle Silkevejsprojekt.

Med Jan Larsens lange indsigt i kinesisk familie- og arbejdsliv handler foredraget også om de store udfordringer de 1,4 mia. kinesere står overfor, som følge af den hastige teknologiske udvikling, et stressende arbejdsmarked og store sociale og menneskelige udfordringer. De har ført til større indkomster, men også større ulighed og hverken skabt mere åbenhed, politiske reformer eller bedre menneskerettigheder.

_______________________________________________________________

  Det nye Kina

Efter mere end 35 år med økonomiske mirakler er Kina under store forandringer. Økonomien er stadig i højt gear, men væksten er næsten halveret. Nu lurer boligbobler og truende gældsbyrder. De gamle statsejede virksomheder skranter og nye firmaer må hjælpes af partiet og staten. Der bliver skåret ned i produktionen i ”verdens fabrik” og kineserne må finde nye arbejdspladser i servicefagene.

Samtidig er magten i overraskende grad blevet samlet om Kinas nye stærke mand, Xi Jinping. Han har på kort tid sikret sig enorm personlig magt, og med posterne som både partiformand og præsident for livstid vil vi se ham sikre Kinas status som stormagt. Men internt i Kina slår han og kommunistpartiet hårdt ned på alle ønsker om åbenhed og politiske reformer i landet.

Det giver så store ændringer for kineserne - og for os - at man taler om Det nye Kina. Kineserne bliver rigere, men ikke nødvendigvis lykkelige. Den hastige udvikling har haft store personlige omkostninger. Jan Larsen har i over 13 år fulgt udviklingen i Kina på tætteste hold, heraf seks år som TV Avisens korrespondent i Beijing. Med sin indsigt beskriver han hvordan de store ændringer påvirker kineserne i alle dele af samfundet. Også hvordan USA's præsident Trump påvirker udviklingen.

_______________________________________________________________


  Kineserne kommer .....!?

  - om dagens Kina, kineserne, samfundet og dagligdagen

Dette foredrag er den bedste introduktion til at forstå, hvordan kineserne tænker og har indrettet det moderne samfund. Med en blanding af personlige oplevelser og brug af lyd, billeder og TV-klip kommer Jan Larsen ind bag facaden af dagens Kina. Både hos den nye stærke leder Xi Jinping- og de snart 1,4 milliarder kinesere, der arbejder på verdens fabrik eller på anden måde påvirker os i Danmark.

Det populære foredrag kommer tæt på kinesernes hverdag og de emner der optager dem - og os. Den ubarmhjertige 1 og 2-barns politik; livet ved samlebåndet i verdens fabrik; forklaringen på, hvorfor et dårligt sundhedssystem og dyre uddannelser kræver, at familier er nødt til at opspare en tredjedel af deres løn. Men også om landets ufattelige økonomiske vækst - og hvordan de klarer den truende forurening. Emnerne rækker fra de små og store glæder i dagligdagen til undertrykkelse og Kinas nye rolle som stormagt. Og selvfølgelig spørgsmålet om Kommunistpartiet kan bevare magten og sikre fortsat økonomisk fremgang.

_______________________________________________________________

  Foredrag til Gymnasier og HF:
  10 år med Kinas stærke leder Xi Jinping

Kina har siden 2012 haft en meget magtfuld leder i Xi Jinping. Han har overraskende samlet så meget magt omkring sin person, at vi skal helt tilbage til Mao for at finde en sammenligning. Senest i 2018 med udnævnelsen af Xi som Kinas præsident for livstid. Målet er at gøre Kina til en supermagt, men også at politiske reformer og større åbenhed ikke bliver aktuelt for kineserne. Men hvem er han egentlig, Xi Jinping? Snart mere magtfuld end USA's præsident – og alligevel kender vi så lidt til ham.

Foredraget er også en introduktion til andre vigtige temaer i dagens Kina. Forklaringen på, hvorfor økonomien er ved at blive helt omlagt – fra ”verdens fabrik” til et forbrugsstyret samfund med flere servicefag. Militæret opruster og skal sikre kontrollen over Det Sydkinesiske Hav - mens landet er i gang med verdens største investering i fremtidens globale transportveje fra Asien via Afrika til Europa.

Kineserne kan glæde sig over stigende lønninger, men har også fået mere ulighed, en stresset hverdag og et miljø præget af forurening og et meget undertrykkende kontrol- og censursystem. Specielt de unge kinesere er under pres, formentlig den mest stressede ungdom i verden. Ikke kun med kravet om at få uddannelse og job, men fordi de også skal følge traditioner om ægteskab og tage sig af familiens ældre i et samfund, der ikke (som mange tror) er et velfærdssamfund.

Foredraget holdes på 1 time. Der medfølger en række aktuelle artikler, der kan bruges i undervisningen – kunden har også mulighed for at tilvælge emner. _______________________________________________________________


  De kristne og religion i dagens Kina

  - udfordringerne med kristendom og religion i et ateistisk land

Religion - og især kristendommen - er blevet meget populær hos kineserne. Om 7-8 år vil der formentlig være flere kristne i Kina end i USA. Derfor har styret de seneste år undertrykt og kontrolleret de kristne trossamfund. Det har ført til dramatiske tvangsnedrivninger af kirker og krav om, at den kristne teologi tilpasses ”kommunistpartiets socialistiske kærneværdier”.

Der en større aktion i gang for at tvinge de illegale undergrunds- og huskirker over i de stats- og partistyrede kirker. Og i efteråret 2018 indgik Vatikanet og Kina en kontroversiel aftale, der stiller spørgsmålstegn, om det er i praksis er Kommunistpartiet eller Paven, der repræsenterer de kinesiske katolikker.

Det ateistiske Kina tillader kun fem religioner – og kun hvis de er styret af staten og partiet. Det har skabt tusindvis af undergrundskirker, hvor kristne mødes i det skjulte. Samtidig er Kina midt i en værdikrise, hvor vækst, penge og magt spiller en større rolle end etik og moral. Det har ført til, at millioner af især veluddannede unge strømmer til kirkerne.

Jan Larsen har de seneste år fulgt udviklingen omkring religion og kirkerne tæt og rejser årligt rundt i Kina for at tale med kristne, menigheder og myndigheder om den aktuelle udvikling. Foredraget er samtidig en introduktion til mange af de udfordringer, som både de 1,4 milliarder kineserne og styret, står overfor i dagens Kina.

_______________________________________________________________

  Kina – råt for usødet
  >
  - en time med Kina korrespondenten på slap line og stærke meninger

Kom tæt på Kina og kineserne på en lille time; bliv klogere på hvorfor alle taler om landet og kineserne; de 10 vigtigste ting du bør vide om den nye supermagt og få kærlige og kritiske oplevelser og analyser af kineserne og fra et samfund i svimlende forandring.

Det er et un-plugged foredrag uden power-points eller TV-indslag. Men fyldt med personlige oplevelser, anekdoter, betragtninger og holdninger på baggrund af seks år som TV-Avisens korrespondent i Kina og utallige opdateringer siden.

Varighed: 45-60 minutter. Målgruppe: Dem der ønsker et foredrag med holdning, underholdning og indhold. Velegnet i forbindelse med møder, generalforsamling eller konferencer.

_______________________________________________________________

  Økonomi, Arbejdsmarked og højteknologi - bag miraklets tal og beskidte tricks

  - økonom, erhvervsliv og arbejdsmarked i dagens Kina

Kinas økonomi brager stadig derudaf. Kinas specielle arbejdsmarked med 300 mio. lavtlønnede migrantarbejdere holder stadig gang i ”verdens fabrik”. Men økonomien skal baseres på mere forbrug og ikke kun produktion og eksport. Det betyder at den tocifrede vækst er gået ned i gear og problemer som den kæmpemæssige gældsbyrde, boligbobler, de store statsejede virksomheder og et dysfunktionelt aktiemarked presser økonomien.

Men Kina har mange planer – ikke mindst at blive verdensførende på en række højteknologiske områder som kunstig intelligens, e-handel og cyberspace. Vi ser på eksempler, der bringer Kina på linje med Silicon Valley. Men dette foredrag går videre og fortæller også historien bag ”miraklet”, hvordan flere af de store kinesiske firmaer udnytter at Kina ikke er en retsstat og med et så tæt samarbejde mellem parti og myndigheder, at de kinesiske tech-giganter flere steder er nægtet adgang udenfor Kina.

Kina har også kastet sig ud i det store Silkevejsprojekt, hvor de forsøger at styre produktionens veje i alle led fra Kina til resten af verden. Et stort, men også kontroversielt projekt, som lægger et stort pres på Kinas nye ubestridte leder for livstid, Xi Jinping.


Du kan aftale foredrag direkte med Jan Larsen. Ring eller mail:

Mobil:4036 7301
Mail:jan.beijing@gmail.com
Adresse:Ravennavej 3, 2300 København S
Hjemmeside:www.janlarsen.biz

Eller du kan kontakte et bookingbureau:

ARTE BookingTlf: 3848 1400.www.artebooking.dk
ForfatterforedragTlf: 3512 1299www.forfatterforedrag.dk


JAN LARSEN (f. 1951). Journalist, foredragsholder og Kina kommentator. DRs korrespondent i Kina fra 2005-2011.

Efter historiestudier på Københavns Universitet (cand. phil/BA), tog han en journalistuddannelse på dagbladet The West Australian i Perth. Siden Australiens Korrespondent for Berlingske og derefter free-lance journalist med ophold i Asien, USA og Latinamerika.
Fra 1978 reporter og studievært på Københavns Radio (DR). I 1983-2000 ansat på TV-Avisen som erhvervsjournalist, redaktør og udlandsreporter. Fra 2000-2005 Nordisk korrespondent på TV-Avisen.

Derefter udstationeret som Danmarks Radios første Asien korrespondent med bopæl i Beijing 2005-11. Primære arbejdsområde Kina, men også med reportagerejser og ophold i ASEAN landene og Japan og Korea.
Sluttede karrieren i DR i 2013 og er i dag foredragsholder, journalist og Kina kommentator. Opholder sig jævnligt i Kina og Sydøstasien. Dels for at opdatere foredragene, dels for at skrive og berette om den aktuelle udvikling i Kina. Har siden 2016 været Kina skribent for det dansksprogede netmedie, POV International [http://pov.international/author/janlarsen/].
Forfatter til bogen Australien under Labour og har desuden været projektleder på DANIDA projekter i Bangladesh og Thailand.

Jan Larsen skriver hyppigt om Kina. Få direkte adgang til hans analyser og reportager om Kina i netmediet pov.international