Velkommen til hjemmesiden om mine Kina foredrag og aktiviteter.


I mere end seks år var jeg korrespondent i Kina for DR. Med bopæl og base i Beijing har jeg rejst Kina tyndt og beskæftiget sig med de emner, der har betydning for kineserne, verden og os.


Siden min tilbagevenden til Danmark i 2011 har jeg fastholdt fokus på Kina og holder årligt omkring 40 foredrag landet over. Tager hvert år på reportage- og researchrejser til Kina og Asien (dog ikke de seneste corona år). Skriver hver måned aktuelle artikler om Kina til net-mediet POV International. Kommenterer jævnligt udviklingen i radio og TV - og leverer artikler og reportager om Kina til tidsskrifter og aviser.


      Tryk for adgang til Jan Larsens Kina artikler i POV:   pov.international/author/janlarsen/ 


INDHOLDET:   Det er en meget enkel hjemmeside, ren information og uden pop-up eller fancy grafik. Rul ned i teksten og læs mere om de mest populære af Kina foredrag. Også lidt om min baggrund, hvordan du kan booke foredragene og kontakt-info. Nederst mere om mine artikler og reportager - nu også inkluderet podcasts om Kina.

Og allernederst:  henvisning til nogle af mine åbne foredrag i foråret.

 


Udfordringen KINA

Kina efter Corona – storhed eller Fald

Det nye Kina

Kina´s mirakuløse tal og beskidte tricks

Kirkerne og de Kristne i dagens Kina

20 år mere med Xi Jinping?

Specialforedrag om Kina

Det aktuelle, ambitiøse og underholdende foredrag om dagens Kina. Om de store forandringer i kinesernes hverdag og arbejdsliv, den kommende supermagts svære rolle i verden - og overraskende nye sider af samfundet og folket.

Kina fremstiller mange af vores varer og påvirker vores økonomi - og tester sin supermagtsstatus, militært og politisk. Mange spørger, skal vi være bange for Kina? Andre undrer sig, er kineserne egentlig lykkelige hjemme i Kina?

 

Foredraget er et skarpt billede af det kinesiske samfund. Fra politik, højteknologi til moral og ulighed. Den ubestridte leder, Xi Jinping, har fået enorm magt hjemme, men også nye udfordringer i en periode, hvor landet er kommet i modvind og den vestlige verden nu betragter Kina som en rival.  

I dagligdagen bekymrer kineserne sig om det dyre sundhedsvæsen, et skolesystem der tærer på familiernes budget – og et arbejdsliv der bliver mere ekstremt og stresset. For få børn og for mange ældre påvirker samfundet og den traditionelle kultur. Censuren er benhård og overvågningen er effektiv døgnet rundt.    

Mange skævheder i systemet hæmmer udviklingen, hvor korruption og nul-fejls kultur florerer og ideologi ofte vægtes højere end fakta. Det har været tydeligt under hele corona krisen, senest med indførelsen - og den pludselige og meget kaotiske afvikling - af den strikte nul-tolerance-politik mod covid. Omvendt præsterer Kina også imponerende projekter i rummet, under vandet, på skinner og i laboratorier.

 

Jan Larsen har i snart tyve år fulgt udviklingen i Kina og blandt kineserne  på tæt hold, heraf seks år som TV-avisens korrespondent i Beijing. Med sin store erfaring og mange personlige oplevelser, giver han et ærligt og direkte portræt af Kinas udfordringer både ude og hjemme.

                         Fra 2023:


      Udfordringen

            KINA 

     for os og de 1,4 millioner

                 kinesereKina efter Corona og Ukraine

- Storhed eller Fald


Kina vil være verdensførende indenfor al høj-teknologi, opkøber havne, råvarer og virksomheder verden over og fylder mere og mere på den storpolitiske scene. Men ét-parti-staten Kina vil selv bestemme reglerne – og det giver konflikter og problemer.

For Kina betragtes ikke længere som en partner. EU og USA kalder direkte Kina for en rival. Ender det med Kinas storhed – eller snubler kineserne i deres egen succes?


Samtidig endte Kina i 2022 i en hidtil uset corona krise og blev involveret i Ruslands krig mod Ukraine. Landet er kastet ud i kæmpeproblemer som følge af de ultimative forsøg på at bekæmpe covid-virus. Markant nedgang i økonomien og befolkningens vrede efter to års fejlslagen nul-tolerance politik, førte til en pludselig kovending, hvis konsekvenser lægger op til en ny corona-krise i 2023. 

 

Foredraget går tæt på landets magtfulde leder, Xi Jinping - og giver et kvalificeret bud på, hvor det kan ende, efter han i 2022 blev udnævnt til både partileder og præsident på livstid. Det handler også om, hvorfor kineserne stadig kun vil have eet barn, når de nu gerne må få tre. Hvordan 90 millioner lejligheder kan stå tomme i Kina - og hvad er det for et sving til venstre Xi har sat i gang, hvor partiet slår ned på alt fra de store teknologi-giganter, de super-rige, privatundervisning og den videospillende ungdom. 

 

Det nye politiske slogan hedder Fælles Velstand, i et land med ekstrem stor ulighed, hvor 1 pct. ejer 30 pct. af alle værdier og 600 mio. kinesere må klare sig for under 1.000 kr. om måneden. 

Med Jan Larsens lange indsigt i kinesisk familie- og arbejdsliv, handler det også om kinesernes dagligdag. Både som følge af den hastige teknologiske udvikling, et stressende arbejdsmarked og sociale og menneskelige udfordringer. Emner vi sjældent hører om, men fylder meget i hverdagen, hvor kineserne har fået større indkomster, men hverken mere åbenhed, politiske reformer, lighed eller bedre menneskerettigheder.


Senest forsøger man sig med det Sociale Kredit System, der skal overvåge og kontrollere de 1,4 mia. indbyggere. Det giver borgerne points alt efter deres ”samfunds” opførsel. Med hjælp af en halv milliard overvågningskameraer, automatisk ansigtsgenkendelse og indsigt i hver enkelt kinesers mobil- og computeraktivitet, skal pointsystemet afgøre om kineserne kan rejse få lov til at rejse med fly, komme frem i boligkøen - eller blive nægtet at tegne en forsikring eller få et job.


Kirkerne og kristne

i dagens Kina

- udfordringerne med religion

i et ateistisk land OBS!  Dette foredrag kan bookes i både                1 eller 2 timers versioner


Religion - og især kristendommen - er blevet meget populær hos kineserne. I løbet af dette årti vil der sandsynligvis være flere kristne i Kina end i USA. Derfor har styret de seneste år undertrykt og kontrolleret de kristne trossamfund. Det har ført til dramatiske tvangsnedrivninger af kirker og krav om, at den kristne teologi tilpasses ”kommunistpartiets socialistiske kærneværdier”.


Der er en langvarig aktion i gang for at tvinge de illegale, kristne undergrunds- og huskirker over i de stats- og partistyrede kirker. Og i efteråret 2018 indgik Vatikanet og Kina en kontroversiel aftale, der stiller spørgsmålstegn, om det er i praksis er Kommunistpartiet eller Paven, der repræsenterer de kinesiske katolikker.


Det ateistiske Kina tillader kun fem religioner – og kun hvis de er styret af staten og partiet. Det har skabt tusindvis af undergrundskirker, hvor kristne mødes i det skjulte. Samtidig er Kina midt i en værdikrise, hvor vækst, penge og magt spiller en større rolle end etik og moral. Det har ført til, at millioner af især veluddannede unge strømmer til kirkerne.

Jan Larsen har de seneste år fulgt udviklingen omkring religion og kirkerne tæt og rejser jævnligt  rundt i Kina for at tale med kristne, menigheder og myndigheder om den aktuelle udvikling. Foredraget er samtidig en introduktion til mange af de udfordringer, som både de 1,4 milliarder kineserne og styret, står overfor i dagens Kina.


 

Kina´s mirakuløse

tal og beskidte tricks

- om  arbejdsmarked, økonomi,

erhvervsliv ... og hang til snyd

Sammenlignet med Vesten kører Kinas økonomi stadig pænt. Arbejdsmarkedet, med 291 mio. lavtlønnede migrantarbejdere, holder gang i ”verdens fabrik”. Men økonomien skal omstilles fra statsstøttet produktion og eksport, til en økonomi baseret på kinesernes forbrug. Men det er svært og har skabt udfordringer med store gældsbyrder, boligbobler og store statsejede virksomheder, der presser økonomien.

Men Kina har mange ambitiøse planer – ikke mindst at blive verdensførende på en række højteknologiske områder som kunstig intelligens, e-handel og cyberspace. Vi ser på eksempler, der bringer Kina på linje med (og ofte foran) Silicon Valley.

 

Men foredraget går videre og fortæller også historien bag ”miraklet”. Hvordan store kinesiske firmaer udnytter, at Kina ikke er en retsstat og staten sikrer et så tæt samarbejde mellem virksomheder, parti og myndigheder, at de kinesiske virksomheder anklages for unfair konkurrence fra især vestlige firmaer – og nogle lande ligefrem betragter alle private kinesiske virksomheder som parti-styrede. 

Foredraget kommer også ind på de mentalitetsforskelle, der skaber forviklinger mellem kinesiske og vestlige forretningsfolk, og giver eksempler på, hvordan det er almindeligt at fifle og snyde med kinesiske tal og offentlig statistik.   

 

Kina har også kastet sig ud i det store nye Silkevejsprojekt, hvor de forsøger at styre produktionens veje i alle led fra Kina til resten af verden. Et stort, men også kontroversielt projekt, som lægger et stort pres på Kinas nye ubestridte leder for livstid, Xi Jinping. Hans svar er en selvhævdende udenrigs- og erhvervspolitik, der har skabt fjender, ikke kun USA men også EU og lande som Australien og Canada. Kina er simpelthen på to år gået fra at være partner til rival. Det har ført til handelskrig mellem USA og Kina og er en del af tech-opgøret, der begyndte med Huawei som omdrejningspunkt. En udvikling, der overordnet fortsætter under USA's nye præsident, Joe Biden.

Det nye Kina

- om dagens Kina, kineserne,

mad, kultur, arbejdsliv, dagligdag, drømmene og overvågning        


                             


Dette foredrag har i flere år været eet af de mest efterspurgte, fordi det er den brede introduktion til at forstå, hvordan kineserne tænker og har indrettet det moderne samfund. Jan Larsen udnytter sin viden og personlige oplevelser, suppleret med TV-klip - og som altid nyhedsopdateret, til at komme ind bag facaden af dagens Kina.


Vi kommer tæt på kinesernes hverdag og de emner der optager dem - og os. Den ubarmhjertige 1, 2 og nu 3-barns politik; forklaringen på, hvorfor et dårligt sundhedssystem og dyre uddannelser kræver, at familier er nødt til at opspare op mod en tredjedel af deres løn. Men også om landets ufattelige og hurtige  økonomiske vækst. Hvordan de klarer samfundets skævheder og overvågningen, fysisk som digitalt, der følger dem døgnet rundt.  


Samtidig er magten i overraskende grad blevet samlet om Kinas stærke mand, Xi Jinping. Han har på kort tid sikret sig enorm personlig magt, og med posterne som både partiformand og præsident for livstid, vil han sikre Kinas status som stormagt. Internt i Kina slår han og kommunistpartiet hårdt ned på alle ønsker om ytringsfrihed og politiske reformer.


Det giver så store ændringer for kineserne, og for os, at man taler om Det nye Kina. Kineserne bliver rigere, men ikke nødvendigvis lykkeligere. Den hastige udvikling har haft store personlige omkostninger. Jan Larsen har i snart en snes år fulgt udviklingen i Kina på tætteste hold, heraf seks år som TV Avisens korrespondent i Beijing – og fortæller om mødet med kineserne i hjemmet, på arbejdspladsen, fra de unge til de ældre, fra landsby til storby.  
Foredrag til gymnasier og HF:

20 år mere med  Kina´s

stærke leder Xi Jinping?

- hvad han bruger magten til 

overfor verden og kineserne


Kina har siden 2012 haft en overraskende magtfuld leder i Xi Jinping. Han har med udnævnelsen som præsident for livstid, og i 2022 til generalsekretær og militærleder så længe han orker, samlet så meget magt omkring sin person, at vi skal helt tilbage til Mao for at finde en sammenligning. Hans mål er at gøre Kina til en supermagt, men uden at politiske reformer og større åbenhed bliver en del af kinesisk dagligdag.

Men hvem er han egentlig, Xi Jinping? Snart mere magtfuld end USA's præsident – og alligevel kender vi så lidt til ham.


Foredraget er også en introduktion til andre aktuelle temaer som helte-skurkerollen i corona-krisen, Hong Kong og Taiwan, undertrykkelsen i Xinjiang og handels- og tech-krigene med især USA og lande i Vesten. Kineserne kan glæde sig over stigende lønninger, men har også fået mere ulighed, en stresset hverdag og et miljø præget af forurening og et meget undertrykkende kontrol- og censursystem. Specielt de unge kinesere er under pres, formentlig den mest stressede ungdom i verden. Ikke kun med ekstremt store krav om at få høje karakterer, uddannelse og job, men også fordi de skal følge traditioner om ægteskab og tage sig af familiens ældre i et samfund, der ikke (som mange tror) er et velfærdssamfund.


Foredraget varer ca. 1 time. Der medfølger en række aktuelle artikler, der kan bruges i undervisningen – ligesom der kan tilvælges specielle emner.


Bonus-info: Til gymnasie-HF undervisning har jeg til POV Study skrevet en række artikler om Kinas drastiske ændringer i demografien. Går tæt på de unge, middelklassen, kvinderne og de ældre i Kina. POV Study er baseret på journalistiske temapakker fra POV Internationals skribenter. Tilknyttede konsulenter med ekspertise i didaktik og metode har bearbejdet temaerne, så de ligger klar til brug i undervisning på gymnasier og HF. Læs mere om POV Studywww.pov.international/pov-study/

Specialforedrag om Kina


Mange har ønsker til foredragene, at de udover det aktuelle indhold, også indføjer temaer eller emner som f.eks. moderne kinesisk kultur, sociale forhold, sport og idræt i Kina, fagforeninger og arbejdsmarkedet – eller om det kinesiske sundhedssystem.

Kontakt mig og lad os tale om mulighederne for at gøre lidt mere ud af nogle af de Kina-relaterede emner, der interesserer jer. 

Direkte booking:  mobil: 4036 7301 eller mail: jan.beijing@gmail.com


  Du kan aftale foredrag direkte med Jan Larsen. Ring eller mail:

                    Mobil:               4036 7301 

                    Mail:                 jan.beijing@gmail.com

                    Hjemmeside:    www.janlarsen.biz

 

  Vil du bruge et bookingbureau, så kontakt: 

  ARTE Booking          Tlf.  3848 1400    www.artebooking.dk

  Forfatterforedrag     Tlf.: 3512 1299    www.forfatterforedrag.dkHvem booker foredragene og hvor er de? 

Det er en ret alsidig gruppe, der booker mine foredrag og gør det muligt for mig at komme hele landet rundt med de forskellige foredrag, der hver især skal opfylde kravet om at være oplysende, overraskende og underholdende.


Både i sæson 2018 og 2019 holdt jeg præcis 47 foredrag. Siden har corona medført utallige aflysninger. 2022 har også været præget af aflysninger, men nåede alligevel op på 25 foredrag. Men interessen og bookingerne for 2023 ser meget flot ud - helt på præ-corona niveau. 


Normalt er halvdelen af foredragene hos de tre store oplysningsforbund, AOF, FOF og LOF. En anden stor gruppe er bibliotekerne, Ældre Sagen, Folkeuniversiteterne, interesse-organisationer, lokale kulturhuse, gymnasier, fagforeninger og menighedsråd. Og i stigende grad efterspørgsel fra virksomheder og netværksgrupper, der vil høre en erfaren erhvervsjournalists analyse af forholdene i Kina.    

Geografisk er foredragene nogenlunde ligeligt fordelt mellem Jylland/Fyn – og Storkøbenhavn og Sjælland/Lolland-Falster/Bornholm. 

 

Generelt om foredragene


Selvom jeg siden 2014 har holdt over 300 foredrag, så er der ikke to, der har været ens. Det skyldes ønsket om, at de altid skal være helt aktuelle. Og da der sker ofte sker ændringer i Kina – og størrelser og omfang hele tiden udvikler sig - så kan noget af indholdet være udbygget, ændret eller afløst af noget andet aktuelt.


Alligevel tilbyder jeg en lille vifte af foredrag, der har et hovedemne eller tema – og sin egen titel. For udover temaet og de aktuelle begivenheder, så har disse foredrag også generelle emner, der er vigtige til at illustrere, hvordan kineserne tænker og har indrettet samfundet.


Det skyldes også, at arrangørerne gerne vil have nye titler at præsentere hver sæson. Mange genbooker mig næsten hvert år og derfor kommer jeg med en ny titel og tema årligt. Og som du kan se ovenfor, så hedder 2023 foredraget "Udfordringen Kina - for os og de 1,4 mia. kinesere". 


Foredragene er normalt af to timers varighed – og når rundt om 12-15 emner, der ofte bliver til endnu flere, når publikum får frit spil til at stille spørgsmål. Jeg forsøger altid at vægte indholdet, så der bliver plads til de aktuelle emner (eksempelvis Hong Kong, Xinjiang, Covid-19, Taiwan, Xi´s nyeste kampagner eller Kinas rolle i forhold til Rusland og Ukraine invasionen).


Men det er også vigtigt for mig, at fortælle om den hverdag de 1,4 mia. kinesere lever under. Som TV-journalist har jeg tilbragt meget af min tid ude på landet og besøgt utallige storbyer i provinserne. I dagligdagen og i reportager og interviews med landbo-familier, migrantarbejderne i ”verdens fabrik”, middelklassen i byerne og forretningsfolk, har jeg mødt kinesere fra alle samfundslag - og været med dem i glade stunder, men også hvor systemet rammer dem hårdt.


I medierne drukner de sociale og menneskelige historier ofte til fordel for geopolitiske analyser. Men det er ofte kvindernes historie, censurens magt eller 1-2-3 barns politikkens ubarmhjertelighed, der giver det ægte billede af  livet for de 1,4 mia. kinesere.

 


  Kort  om Jan Larsen 

   Journalist, foredragsholder og Kina kommentator

   DRs Kina korrespondent 2005-11

Efter historiestudier på Københavns Universitet (cand. phil.) tog han journalistuddannelsen på dagbladet The West Australian i Perth. Blev efterfølgende Australiens Korrespondent for Berlingske og derefter free-lance journalist i flere år med ophold i Asien, USA og Latinamerika.
Fra 1978 reporter og studievært på Københavns Radio (DR). I 1983-2000 ansat på TV-Avisen som erhvervsjournalist, redaktør og udlandsreporter. Nordisk korrespondent på TV-Avisen 2000-2005.

Derefter udstationeret som Danmarks Radios første Asien korrespondent med bopæl i Beijing 2005-11. Primære arbejdsområde Kina, men også med reportagerejser og ophold i ASEAN-landene og Japan og Korea.


Sluttede karrieren i DR i 2013 og er i dag foredragsholder, journalist og Kina kommentator. Opholder sig jævnligt i Kina og Sydøstasien. Dels for at opdatere foredragene, dels for at skrive om den aktuelle udvikling i Kina. Har siden 2016 været Kina skribent for det dansksprogede netmedie POV International. Direkte link: pov.international/author/janlarsen/

Forfatter til bl.a. bogen ”Australien under Labour” og har desuden været projektleder på DANIDA medieprojekter i bl.a. Bangladesh og Thailand.

Læs Jan Larsens artikler om KinaJan Larsen skriver fast hver måned om Kina. Her kan du få direkte (og gratis) adgang til hans analyser og reportager i netmediet

Point of View International,   pov.international

Tryk på det direkte Link:   pov.international/author/janlarsen/  

Nu også i radioformat: Podcast om Kina

I starten af 2022 er der udkommet to Podcasts om Kina, ”Jan Larsen om Kina”, hvor jeg i samtale med POVcast-redaktør Jan Eriksen gennemgår en række af de emner, som er både aktuelle og gode at vide noget om, når vi taler om dagens Kina.   

 

Podcast 1: Jan Larsen om Kina:

Den første podcast handler bl.a. om Kinas stærke mand, Xi Jinping - og hvor hans magt og udfordringer ligger. Beskriver også de kæmpemæssige uligheder i landet, hvor 1 pct. ejer 30 pct. af værdierne – og mere end 600 mio. kinesere må leve for under 1000 kr. om måneden. Du kan også blive klogere på mange andre aspekter af kineserne dagligdag og selvforståelse. Klik på linket og du kan (uden betalingsmur) læse introduktionen og høre programmet:

https://pov.international/kina-hvem-er-xi-jinping-hvor-stor-er-hans-magt/

 

Podcast 2:

”Hvad der optager den almindelige kineser? Penge!”. Her kommer vi ind på emner vi normalt ikke hører så meget om i Kina. F.eks. et sundhedsvæsen der er omkostningstungt og ikke fungerer ordentligt; et uddannelsessystem der er præget af massevis af privat (og dyr) undervisning – og et meget stresset arbejdsmarked. Til slut kommer podcasten også ind på et af de helt store emner i Kina: den allestedsnærværende overvågning af de 1,4 mia. kinesere. Og det store spørgsmål: Skal vi være bange for Kina?

https://pov.international/kina-hvad-der-optager-den.../


Kommende foredrag i foråret - kun åbne arrangementer (*)

- tryk på linket for nærmere information om sted, pris og billetkøb.


Torsdag 2. marts kl 19-21: Udfordringen Kina. FOF Odense.  

https://www.fof.dk/da/odense-fredericia-middelfart/foredrag-og-debat/foredrag-og-debat/foredrag-udfordringen-kina-svendborg


Mandag 6. marts kl. 10-12: Udfordringen Kina, FOF Kulturhøjskole, Nykøbinghallen, Nykøbing F.

https://www.fof.dk/da/sydoest/foredrag-kulturhoejskole/kulturhoejskoler/kulturhoejskoler-foraar-2023


Tirsdag 7. marts kl. 10-12: Udfordringen Kina, FOF Kulturhøjskole, Haslev Bibliotek, Haslev.

https://www.fof.dk/da/sydoest/foredrag-kulturhoejskole/kulturhoejskoler/kulturhoejskoler-foraar-2023


Torsdag 9. marts kl. 10-12: Udfordringen Kina, FOF Kulturhøjskole, Kulturarkaderne, Vordingborg

https://www.fof.dk/da/sydoest/foredrag-kulturhoejskole/kulturhoejskoler/kulturhoejskoler-foraar-2023


Tirsdag 21. marts kl. 19-21: Udfordringen Kina. AOF Gladsaxe, Gladsaxe Hovedbibliotek

https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/politik-og-samfund/aof-gladsaxe/23-18031/udfordringen-kina-for-os-og-de-1-4-mia-kinesere/36916/

 

Torsdag 30. marts kl. 19-21: Udfordringen Kina. FOF Svendborg     

https://www.fof.dk/da/odense-fredericia-middelfart/foredrag-og-debat/foredrag-og-debat/udfordringen-kina-odense/130132


Torsdag 13. april kl. 19-21: Udfordringen Kina. AOF Holte, Kulturcenter Mariehøj.  

https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/jorden-rundt/aof-nordsjaelland-rudersdal/211339/udfordringen-kina/33933/

 

(*) PS: Jeg holder over 20 foredrag i foråret, men langt de fleste er ”lukkede” foredrag, hvor det er foreninger, virksomheder eller arrangører, der forbeholder adgang til medlemmer eller grupper.  


                         

        © Copyright 2020 / Jan Larsen